Kontrakten med Statoil gjelder for: Polenergia Bałtyk II og Polenergia Bałtyk III (SPV). Konklusjonen av den endelige avtalen er underlagt vilkår presedens inkludert

(YAY Foto)

Kontrakten med Statoil gjelder for: Polenergia Bałtyk II og Polenergia Bałtyk III (SPV). Konklusjonen av den endelige avtalen er underlagt vilkår presedens inkludert innhenting av hver part ubetingede godkjennelse av presidenten av Office for Competition og Consumer Protection for transaksjonen og for å få Polenergia og SPV juridisk bindende registrering av vedtakene til å forhøye aksjekapitalen ved å endre vedtektene for hver av de SPV, som ble tatt før inngående kontrakt inngås.

Oppfyllelsen av to forhold presedens bør finne sted før den 31 oktober 2018 av året, og i fravær av samtykke fra president OCCP og registrering for både SPV innenfor denne perioden en foreløpig kontrakt vil bli avsluttet.

Den totale basispris for aksjene i SPV er zł 94300000 pluss 5 millioner som betales i avdrag til 30. september 2019. Partene ble enige om ytterligere betingede betalinger, avhengig av gjennomføringen av visse stadier eller design parametere.

Polenergia den første og eneste selskap i Polen har to rettskraftige avgjørelser og miljøavtale signert veikryss, som tillater å jobbe med tekniske prosjekter av to offshore vindparker med en planlagt total kapasitet på 1200 MW.

Polenergia offshore vindparker i Østersjøen vil bli lokalisert nord for fjæra, på høyden av kommunen og i kommunen Smoldzino Leba i Pommern.

I en pressemelding Polenergia informert om at det første energ av offshore vindpark i baltiske Polenergia III kan strømme til den polske kysten i 2022, og offshore vindpark baltiske Polenergia II i 2026 år. Levetiden til begge havmølleparkene er planlagt i 25 år.

Den nåværende planlagte kraften til en enkelt vindmølle er opptil 10 MW. Dens høyde når opp til 300 m over havet og diameteren av rotoren vil være opp til 250 meter. Dette vil være de største vindkraftverk, som ble bygd i Polen så langt.

Som en del av transaksjonen Polenergia og Statoil Holding Nederland planlegger også å inngå andre avtaler om rettigheter og plikter partene har som medskyldige i SPV og prinsippene for prosjektet.

Også planlagt er konklusjonen mellom SPV og utpekt enhet av gruppen Statoil (som vil gi visse tjenester til SPV som prosjektleder) en rekke avtaler for utvikling og gjennomføring av prosjektet ved hver av de SPV. Partene ble enige om at Polenergia (eller utpekte enheter fra Polenergias hovedkonsern) vil jobbe for SPV i samråd med prosjektlederen i gjennomføringen av et bestemt område

(YAY Foto)

Umowa ze Statoil dotyczy spółek: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV). Zawarcie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji oraz uzyskanie przez Polenergię i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem umowy przedwstępnej.

Spełnienie obu warunków zawieszających powinno nastąpić przed 31 października 2018 roku i w przypadku braku uzyskania zgody Prezesa UOKiK i dokonania rejestracji dla obu SPV w tym terminie umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu.

Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 94,3 mln zł powiększona o 5 mln euro płatne w ratach do 30 września 2019 r. Strony ustaliły także dodatkowe płatności warunkowe, uzależnione od realizacji określonych etapów lub parametrów projektu.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Morskie farmy wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim zlokalizowane będą na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

W komunikacie prasowym Polenergii poinformowano, że pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu morskich farm wiatrowych przewidziany jest na 25 lat.

Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

W ramach transakcji Polenergia i Statoil Holding Netherlands planują także zawarcie innych umów dotyczących określenia praw i obowiązków stron jako wspólników SPV oraz zasad realizacji projektu.

Dodatkowo planowane jest zawarcie pomiędzy SPV oraz wskazanym podmiotem z grupy kapitałowej Statoil (który będzie świadczył określone usługi na rzecz SPV jako manager projektu) szeregu umów dotyczących rozwoju oraz realizacji projektu przez każdą z SPV. Strony ustaliły, że Polenergia (lub wskazane podmioty z grupy kapitałowej Polenergia) będzie działała na rzecz SPV w porozumieniu z managerem projektu w zakresie realizacji określonego zakresu usług na potrzeby projektu.

W ramach porozumienia wspólników Polenergia udzieli Statoil Holding Netherlands opcji na zakup 50 proc. udziałów w kolejnej spółce zależnej, Polenergia Bałtyk I. (PAP Biznes

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polenergia-i-Statoil-zamierzaja-wspolnie-zbudowac-farmy-wiatrowe-na-Baltyku-7575912.html

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: